Ηλεκτρικά ποδήλατα (Δεν απαιτείται δίπλωμα)

MX 25